Ćwiczenia pamięciowe gwarancją łatwiejszego funkcjonowania

Pamięć to nic innego jak rejestrowanie i ponowne przywoływanie informacji, wrażeń i skojarzeń. Wpływa na codzienne funkcjonowanie człowieka. Dzieli się ona głównie na pamięć symultaniczną i sekwencyjną. Czym różni się jeden rodzaj pamięci od drugiej?

Pamięć sekwencyjna, czyli pamięć linearna

Dzięki pamięci mamy możliwość zdobywać wiedzę o życiu, świecie oraz potrafimy prawidłowo funkcjonować. Podziału pamięci dokonuje się w oparciu o ich podział na dwie półkule. Pamięć symultaniczna ma związek z przechowywaniem danych w prawej półkuli mózgu, a pamięć sekwencyjna jest zależna od tego, czy w lewej półkuli prawidłowo funkcjonują struktury mózgowe. Pamięć sekwencyjna inaczej jest zwana pamięcią linearną i umożliwia ona magazynowanie informacji w lewej półkuli mózgu. Zapamiętany materiał układa się według kolejności zdarzeń i elementów i odtwarzany jest według zasady liniowości. Pamięć sekwencyjna umożliwia między innymi kodowanie informacji, odtworzenie kolejności słów, zdań oraz zdarzeń oraz zapamiętanie zasłyszanych treści. Ponadto czynności takie jak snucie opowieści, zdawanie relacji, prawidłowy rozwój systemu językowego również są możliwe dzięki temu, że pewne informacje magazynowane są w półkuli, która jest odpowiedzialna za dostrzeganie szczegółów, różnic, myślenie analityczne i logiczne oraz umożliwia dostrzeganie zależności.

Pamięć symultaniczna, czyli pamięć całościowa

Jak czytamy w serwisie Juniora.pl za ogólne postrzeganie świata odpowiedzialna jest prawa półkula mózgu, w której informacje gromadzi pamięć symultaniczna. Odtwarzanie materiału zgromadzonego w pamięci globalnej następuje na zasadzie podobieństwa. Tego rodzaju pamięć znacząco ułatwia prawidłowe,codzienne funkcjonowanie, ponieważ umożliwia ona zapamiętanie twarzy ludzi, ich sylwetek, różne układy przestrzenne pomieszczeń lub ulic, układ przedmiotów znajdujących się na półkach lub w szafkach. Dzięki pamięci całościowej człowiek zapamiętuje dni tygodnia, przysłowia, powiedzenia, wierszyki, a także numery telefonów. Pamięć symultaniczna jeśli jest regularnie ćwiczona, to ma wpływ na szybkość i łatwość przyswajania wiedzy oraz pomaga w rozwoju koncentracji.

Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej

Pamięć jest niezbędnym czynnikiem, który wpływa na jakość nauki. Im lepiej rozwinięta pamięć, tym lepiej dziecko potrafi zachować w umyśle wiedzę oraz wie, jak ją wykorzystać. Z tego względu, że ćwiczenia związane z rozwojem pamięci symultanicznej, czyli całościowej wiążą się z elementami: wzrok – pamięć, czyli patrzymy i zapamiętujemy, to są one pierwszym etapem ćwiczeń. Jednym z przykładów, jak w formie zabawy można ćwiczyć z dzieckiem tego rodzaju pamięć, są przeróżne gry tak zwane Memo. Ponieważ zapamiętywanie sekwencyjne, czyli element po elemencie jest trudniejsze, to powinno się je wprowadzić dopiero po pierwszym etapie ćwiczeń rozwijających pamięć globalną. Umiejętność przetwarzania informacji globalnych i sekwencyjnych jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka. Jeśli od młodych lat będzie się poświęcać czas na ćwiczenie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, to ułatwimy dziecku naukę i prawidłowe postrzeganie świata.

Czas, który przeznaczony jest na ćwiczenie pamięci jest szkoleniem, które przyniesie pozytywne efekty zarówno w wypadku dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy, jak i dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju. Im lepiej wyćwiczona koncentracja oraz szybsze przyswajanie wiedzy, tym łatwiej prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.