Kto stworzył Schengen?
Kto stworzył Schengen?

Kto stworzył Schengen?

Schengen to nazwa, która jest dobrze znana w Europie i na całym świecie. To umowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się osób między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ale kto tak naprawdę stworzył Schengen? Jak doszło do powstania tej umowy? W tym artykule przyjrzymy się historii Schengen i jej twórcom.

Początki Schengen

Wszystko zaczęło się w małej wiosce o nazwie Schengen, położonej na granicy Luksemburga, Francji i Niemiec. To właśnie tam, w 1985 roku, podpisano umowę, która dała początek strefie Schengen. Celem tej umowy było zniesienie kontroli granicznych między państwami członkowskimi.

W momencie podpisania umowy, tylko pięć krajów – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Niemcy – zdecydowało się dołączyć do strefy Schengen. Jednak w ciągu kolejnych lat, coraz więcej państw zdecydowało się dołączyć do tej inicjatywy.

Rozwój strefy Schengen

W 1990 roku, Włochy i Hiszpania dołączyły do strefy Schengen, a w 1995 roku Austria i Dania również podpisały umowę. Stopniowo, większość państw członkowskich Unii Europejskiej dołączyła do strefy Schengen, aż w końcu w 2007 roku liczba krajów członkowskich wyniosła 26.

Umowa Schengen nie tylko zniosła kontrole graniczne między państwami członkowskimi, ale także wprowadziła wspólną politykę wizową. Dzięki temu, obywatele państw członkowskich mogą swobodnie podróżować między krajami bez konieczności posiadania wizy.

Twórcy Schengen

Wśród twórców umowy Schengen można wymienić kilka kluczowych postaci. Jedną z nich jest Franz Fischler, austriacki polityk, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Unii Europejskiej w 1997 roku. To właśnie pod jego przewodnictwem podpisano umowę, która rozszerzyła strefę Schengen o kolejne państwa członkowskie.

Innym ważnym twórcą Schengen jest Jacques Santer, luksemburski polityk, który pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 1995-1999. To pod jego rządami umowa Schengen została włączona do prawa Unii Europejskiej.

Znaczenie Schengen

Strefa Schengen ma ogromne znaczenie dla Europy i jej obywateli. Dzięki tej umowie, podróżowanie między krajami członkowskimi jest znacznie łatwiejsze i bardziej wygodne. Obecnie, większość państw członkowskich Unii Europejskiej należy do strefy Schengen, co oznacza, że obywatele tych krajów mogą podróżować bez konieczności przechodzenia przez kontrole graniczne.

Strefa Schengen ma również pozytywny wpływ na gospodarkę państw członkowskich. Swobodny przepływ osób i towarów sprzyja rozwojowi handlu i turystyki. Dzięki temu, wiele miejscowości i regionów zyskuje nowe możliwości rozwoju i inwestycji.

Podsumowanie

Schengen to umowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się osób między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Powstała w 1985 roku w małej wiosce o nazwie Schengen. Stopniowo, coraz więcej państw dołączyło do strefy Schengen, a obecnie większość państw członkowskich Unii Europejskiej należy do tej umowy.

Twórcami Schengen byli m.in. Franz Fischler i Jacques Santer, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju i włączeniu umowy do prawa Unii Europejskiej. Strefa Schengen ma ogromne znaczenie dla Europy i jej obywateli, ułatwiając podróżowanie i wspierając rozwój gospodarczy.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do odkrywania historii i znaczenia porozumienia Schengen! Dowiedz się, że to Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg były inicjatorami stworzenia strefy Schengen. Przejdź do strony https://odzyskajdzien.pl/ i zgłębiaj wiedzę na ten temat!